Přeskočit na obsah

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2008

Další autoři

Kategorie

Kancelář

Projektil architekti

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

394 mil. Kč

Hodnocení poroty

Rozhraní pevné urbanistické struktury historického města a rozvolněné zástavby, na pěší trase mezi centrem a areály vysokých škol. Naproti architektonicky cenné stavbě koželužské školy od Josefa Gočára. Do tohoto komplikovaného místa situovali architekti budovu na půdorysu písmene X, která tvoří výraznou lokální dominantu, uzlový bod, ale zároveň umožňuje na úrovni parteru volný průchod. Volně prostupné je i sousední parkoviště, které je umístěné pod úrovní terénu a vedou přes něj pohodlné lávky. Díky svému hmotovému uspořádání knihovna také trochu klame tělem ‒ působí jako menší, než ve skutečnosti je. Tomu pomáhá i zjemnění a odlehčení pohledového betonu kulatými okny a mnoha dřevěnými prvky v exteriéru i interiéru ‒ od okenních rámů přes žaluzie, madla či mobiliář. Půdorys je zároveň velmi praktický pro fungování celé knihovny: Jeden střed s velkorysým schodištěm, z něhož se paprskovitě rozbíhají čtyři dobře přístupná křídla, která jsou jen tak široká, aby se všude, kam je potřeba, dostalo denní světlo. V knihovních sálech se studijními místy je světlu věnovaná velká péče, ať už přichází kruhovými okny, prosklenými stěnami či střešními světlíky. Přehledná dispozice umožňuje klid pro studium a zároveň mnoho příležitostí k více či méně náhodným setkáním. Základní schéma a konstrukce zároveň nabízí velkou variabilitu co do výšky stropů, množství přirozeného světla či otevřenosti ‒ krom knihovních sálů jsou tu i kanceláře, sklady, archivy nebo přednáškový sál, pokaždé s jinými požadavky. Vnitřní provoz se velmi decentně, pro pozorné oko však čitelně propisuje i navenek ‒ zdánlivá nahodilost umístění kulatých oken má svůj systém. V prostorech se studijními stoly je jiný rytmus i velkost otvorů než v kancelářích, v archivu pak rastr řídne na polovinu. Pevnost, racionalita a přehlednost, ale i rozmanitost, přívětivost a hravost v architektonicky sjednoceném celku.

Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku dané místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Je to instituce. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru /odlitá litera/. Je perforován kulatými okny zvolenými pro schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou nepravidelně rozmístěná ve dvou výškách podle vnitřních prostor v rámci řádového rastru /kód/. Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky. Budova Knihovnicko - informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu, a s klidným vnitřním prostředím.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >