Přeskočit na obsah

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

akad. arch. Ladislav Kuba

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2001

Další autoři

Tomáš Pilař

Kategorie

Kancelář

Kuba & Pilař architekti

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

73 mil. Kč

Hodnocení poroty

Soutěžní návrh architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře ukončil dva letité problémy Filozofické fakulty v Brně. Jednak vyřešil celkově neutěšený stav veřejného prostranství univerzitního areálu a zároveň dlouhodobě nevyhovující prostory zdejší staré knihovny. Architekti svou intervencí jednoznačně vystihli harmonické měřítko stavby, která tak velmi nenásilným způsobem zaplnila volný prostor mezi značně různorodými sousedními objekty velkého městského bloku. Uzavřením dosud volného prostranství stanovili pevnou hranici, což napomohlo sjednotit torzální stav zástavby a vybudovat pocitově bezpečný záliv v areálu fakulty. Vnější charakter budovy definuje zejména struktura fasády. Obvodový plášť byl pojednán ze skladby subtilních vertikál z dubových lamel, o kterých architekti hovoří jako o „draperii“. Pokud bychom přistoupili na autorskou metaforu draperie, je potřeba zdůraznit, že se jedná o velmi zklidněnou textilii, která je rytmizovaná v pravidelných intervalech lamel. Přeneseně je proto možné ji chápat jako řádně vyrovnané svazky knih v otevřených policích. Uvnitř knihovny právě police s vystavenými publikacemi tvoří pravidelný rytmus otevřených prostranství čítáren. Výrazným kontrapunktem ke ztišeným sálům je monolitické dvouramenné schodiště ve vstupní partii budovy. Čítárny prostoupené denním světlem zde střídá ztemnělý prostor. Avšak za samotný protipól knihovny lze považovat především organické formy parkových úprav v jejím předpolí, kde architekti Kuba a Pilař opustili svůj ortogonální rukopis ve prospěch přírodních elementů.

Stavba knihovny je srdcem areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, uvnitř městského bloku v blízkosti centra města tvoří předěl mezi obytnou zástavbou a teritoriem fakulty. Vůči nesourodé okolní zástavbě se vymezuje jednoduchým abstraktním tvarem s výraznými akcenty vstupu do objektu, věže výtahu a venkovního schodiště. Drapérie fasády ze svislých dubových lamel cloní kontemplativní vnitřní prostředí a současně umožňuje vizuální kontakt čtenářů s okolím. Betonová konstrukce stavby je přiznána na všech viditelných plochách uvnitř i vně objektu. Dominantním prostorovým prvkem interiéru je monolitické dvouramenné schodiště procházející všemi podlažími v kruhovém výřezu. Barevnost podlah studoven kontrastuje s neutrální šedí betonových ploch.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >