Přeskočit na obsah

Úprava prostoru Hlavního náměstí ve Šternberku

doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Úprava prostoru Hlavního náměstí ve Šternberku

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2006

Kategorie

Kancelář

Atelier RAW

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

55 mil. Kč
Ateliér RAW zvítězil ve veřejné anonymní architektonicko-urbanistické soutěži, kterou město Šternberk vypsalo v roce 1997. Zadávací podmínky požadovaly komplexní revitalizaci centra města. Základem bylo vytvoření univerzálního městského prostoru s ohledem na historické prostředí, který by sloužil nejrůznějším společenským aktivitám. Hlavní náměstí ve Šternberku a přilehlá Radniční ulice má atraktivní původní historický charakter postupně se rozvíjejícího města na gotické stopě. Jedinečný charakter náměstí dává jeho charakteristické propojení s ulicí Radniční a především jeho gradaci ke klášternímu kostelu a hradu. Náměstí naštěstí nepotkala žádná větší poválečná asanace nebo výstavba, přesto došlo k poměrně velkému poškození historických štukových fasád. Původní hustá síť obchodů v parterech domů prořídla a střed náměstí ovládlo nevzhledné velké parkoviště. Místa odpočinku a jednotlivé záchytné body, jako je třeba kašna nebo pomník, zcela chyběly. Základním principem návrhu bylo vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Centrální plocha náměstí je chápána jako jeden celek, který má jasný nekomplikovaný tvar obdélníku, vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. Tuto jasně definovanou plochu protíná původní historická cesta ke klášternímu kostelu a k hradu Šternberk, pokračující jako ulice Radniční a spojující prostor Hlavního náměstí s předprostorem radnice. S ohledem na historický význam tohoto prostoru byla dlažba všech ploch řešeného území navržena z přírodních materiálů. Plochu náměstí ve tvaru obdélníku pak jednoznačně vymezuje pravidelný rastr kamenných desek z černé břidlice o rozměru 1×1 m, vložených do světlé žulové dlažby. Z této kompozice vychází rozmístění světel, laviček, zeleně, kašny a ostatních prvků městského mobiliáře. Nový vodní prvek je umístěn v místě, kde původně stála kašna. Kašna samotná vychází opět z rastru břidlicových desek a projevuje se jako výrazná dominanta ve formě břidlicových bloků, mezi kterými do výšky tryská voda. Možnost volby z několika programů umožňuje změnu vodního obrazu a přispívá k zatraktivnění celého prostoru. Noční nasvícení kašny doplní zvukovou kulisu vody dopadající na kámen a navodí příjemnou, zvláštní atmosféru.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >