Přeskočit na obsah

Bytový dům se startovacími byty v Třeboni

Ing. arch. Martina Buřičová

Bytový dům se startovacími byty v Třeboni

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2001

Další autoři

Kategorie

Kancelář

S.H.S architekti

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

24 mil. Kč

Hodnocení poroty

Město Třeboň jako jedno z mála v devadesátých letech neprodávalo svůj majetek, ale naopak ho zhodnocovalo. Součástí této strategie byla i péče o městský bytový fond, jeho opravy a rozšiřování. V roce 1999 zvítězila Třeboň v soutěži Ministerstva pro místní rozvoj, jejímž předmětem byla výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny s malými dětmi. Bytový dům stojí na pozemku nedaleko centra města, kde končí souvislá starší zástavba převážně jedno- a dvoupodlažních domů s obchody v přízemí a byty v patře a začíná čtvrť rodinných domků. Architektonické řešení bytového domu ovlivnilo poměrně drobné měřítko okolní zástavby a blízkost frekventované místní komunikace, Táboritské ulice. Třípodlažní dům s půdorysnou stopou ve tvaru písmene T je orientovaný kratší stranou do ulice a delší stranou do hloubky pozemku. V přízemí se byty nacházejí pouze v delším křídle, orientovaném pohledově do okolní zeleně, zatímco směrem do ulice je dům spíše uzavřený, až na prosklený obchod na nároží. Zbytek přízemní části uličního bloku zaujímají sklepní kóje pro nájemníky, kočárkárna, prádelna se sušárnou a kotelna. Dům má oproti svým sousedům poměrně velký objem, přesto zachovává drobnější měřítko okolní zástavby díky členění fasády pomocí říms, nadokenních konzol, lodžií, pavlačí a v neposlední řadě výrazné barevnosti. V domě se nachází celkem 23 bytů čtyř různých dispozičních typů o velikosti 45 až 55 m2, ve vyšších podlažích zvyšují komfort prostorově úsporných, ale chytře řešených bytů malé lodžie. Racionálnímu prostorovému rozvrhu odpovídá i užití úsporných materiálů, jako jsou OSB desky coby dekorativní obklad vnitřních stěn lodžií. Byty v domě již dnes neslouží výlučně jako startovní, ovšem zůstávají jako dobře udržované běžné nájemní byty v majetku města.

„Startovní byty“ – byty pro jednoznačně danou sociální skupinu mladých lidí s malými dětmi se specifickými potřebami a vnímáním prostředí. Konečné zpracování bytového domu v Třeboni bylo vypracováno na základě vítězného soutěžního návrhu (03/1999) a následně upřesněného stavebního programu investora (10/1999, přeřešení křídla budovy přiléhajícího k ulici Táboritská). Smyslem předkládaného soutěžního návrhu bylo nalézt vhodnou urbanistickou a architektonickou formu stejně jako technické řešení, které by umožnilo s nízkými náklady realizovat bytový dům vhodný pro mladé začínající rodiny na pozemku obklopeném starší bytovou zástavbou rodinného i nájemního typu nedaleko centra města.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >