Přeskočit na obsah

Územní plán Řevnice

Ing. arch. Pavel Hnilička

Územní plán Řevnice

Stav

Projekt

Město

Řevnice

Kraj

Středočeský kraj

Další autoři

Pavel Hnilička
Lucie Leňo Cutáková

Spolupracovníci

Jana Kafková
Josef Filip - dopravní řešení
Petr Hrdlička - městské inženýrství
Jan Dřevíkovský - přírodní podmínky

Investor

město Řevnice
Hlavní ideu územního plánu lze shrnout do tří základních témat: 1. ŘEVNICE JAKO ZAHRADNÍ MĚSTO Vilové čtvrti vzniklé na počátku 20. století s jejich dobře založenou sítí veřejných prostranství nabízejí příjemné místo k životu. V územním plánu je podporován a chráněn charakter zahradního města, nová výstavba by měla odpovídat tomuto charakteru, u nových veřejných prostranství je kladen v územním plánu důraz na obytnost a prostupnost. 2. ŘEVNICE JAKO BRÁNA DO BRD Zástavba Řevnic sahá až k samému kraji Brdských lesů. Jejich zelený horizont viditelný z velké části města dokresluje nezaměnitelný charakter města. Les nabízí velký rekreační potenciál jednak pro místní, ale také pro turisty přijíždějící do města. V územním plánu je v maximální možné míře chráněn les a okolní volná krajina. Blízkost lesa ovšem přináší i problémy se stékající vodou při velkých deštích. V územním plánu je navržen systém záchytných příkopů, které odvedou srážkovou vodu do stávajících vodních toků a koryt. 3. ŘEVNICE JAKO ZELENÉ MĚSTO V zastavěné území města se nachází mnoho zelených ploch ať už jako parky, hřiště nebo nezpevněné části veřejných prostranství. Územní plán tato místa chrání, případně navrhuje jejich rekultivaci. Mnohé z nich se nacházejí v samotném centru města a měla by být patřičně reprezentativní (náměstí Jiřího z Poděbrad, prostranství u Zámečku). V lokalitě Za Vodou je v územním plánu navržen rozvoj sportovišť a nová rekreační louka.

Další projekty