Přeskočit na obsah

Dolní náměstí ve Vsetíně

Ing. arch. Petr Osička

Dolní náměstí ve Vsetíně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2003

Kategorie

Kancelář

studio BLOCK

Pořadí návrhu v soutěži

2

Náklady na realizaci

80 mil. Kč
Úkolem řešení byla rehabilitace náměstí jako veřejného prostoru, který se v posledních desetiletích změnil v urbanisticky nečitelné místo vymezené silničními trasami a pásy chodníků podél domořadí se středovou plochou husté, přerostlé zeleně. Komunikační pásy byly ve výškovém uspořádání barierově odděleny schodovými stupni a obrubami. Na místě původního třetího domořadí vznikla v 60 letech necitlivá dominanta monobloku administrativní budovy. Návrh výškově sjednotil zpevněné plochy, odstranil bariery. Administrativní budovu výrazně přestavěl a připojil prosklenou přístavbu navazující na původní stopu vyústění ulice do prostoru náměstí. Přestavěný objekt amfiteatrálním schodištěm zapojil do veřejného prostranství. Původní zeleň výrazně zredukoval, doplnil stromořadími a zobytnil.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >