Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Dolní náměstí ve Vsetíně

Ing. arch. Petr Osička

Dolní náměstí ve Vsetíně

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2003

Kategorie

Kancelář

studio BLOCK

Pořadí návrhu v soutěži

2

Náklady na realizaci

80 mil. Kč

Úkolem řešení byla rehabilitace náměstí jako veřejného prostoru, který se v posledních desetiletích změnil v urbanisticky nečitelné místo vymezené silničními trasami a pásy chodníků podél domořadí se středovou plochou husté, přerostlé zeleně. Komunikační pásy byly ve výškovém uspořádání barierově odděleny schodovými stupni a obrubami. Na místě původního třetího domořadí vznikla v 60 letech necitlivá dominanta monobloku administrativní budovy. Návrh výškově sjednotil zpevněné plochy, odstranil bariery. Administrativní budovu výrazně přestavěl a připojil prosklenou přístavbu navazující na původní stopu vyústění ulice do prostoru náměstí. Přestavěný objekt amfiteatrálním schodištěm zapojil do veřejného prostranství. Původní zeleň výrazně zredukoval, doplnil stromořadími a zobytnil.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Show all realizations >