Přeskočit na obsah

Památník Generála Pattona

Ing. arch. Václav Zůna

Památník Generála Pattona

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2015

Další autoři

Lubomír Čermák
Tomáš Beneš

Kategorie

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

2 mil. Kč
Vzhledem k charakteru místa jsme zvolili formu subtilní sochy – architektury, odkazující k motivu slavobrány či vítězného oblouku, což je tradiční symbol válečného vítězství, zakotvený hluboko v evropské kultuře. Klasická podoba vítězného oblouku se svou obsahovou „závažností“ a s ní korespondující hmotovou tíží (většinou ovládá nějaké rozsáhlé centrální prostranství) byla odlehčena, což odpovídá jak době, kdy se podvědomě bráníme silným, patetickým obsahům, tak i místu, které má intimnější a také výrazně liniový, proudnicový charakter. Divákovi, který se k němu blíží, se tvar postupně proměňuje. Zdálky při mírně šikmém pohledu je abstraktním, bohatě tvarovaným sloupem nejasného určení. Když dojde na úroveň podélné osy, změní se v téměř nehmotnou bránu. A čím přichází blíže, tím jasněji vystupují konkrétní tvary siluety, které by ho měly zaujmout, přimět k zastavení. Osobnost generála je znázorněna dvěma prvky. Zaprvé zdvojenou siluetou v nadživotním měřítku. Dvojitá proto, že žádný ze směrů není privilegovaný. Druhým momentem odkazujícím přímo k osobnosti generála Pattona je materiál – corten , v prvním plánu volně odkazující na pancíř tanků. Volba materiálu má i hlubší asociace, základní charakteristiky oceli – nelze ji snadno utvářet, působí přímo, autenticky a bezprostředně - odkazují k vlastnostem tvrdého a nekompromisního vojevůdce, který se musí umět rozhodovat. Co se týče vztahu k okolí, je pomník maximálně "prorostlý" s místem, netvoří bariéru při pohybu místem. Ve směru hlavního pohybu je dokonce průchozí. Složitou urbanistickou situaci, kdy je sadový okruh narušen dopravní tepnou, pomáhá definovat prvkem, který místu nedominuje, přesto si ale svými proporcemi zajistí patřičnou důstojnost adekvátní významu osvobození Plzně Pattonovou obrněnou divizí.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >