Přeskočit na obsah

Národní technická knihovna v Praze

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Národní technická knihovna v Praze

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2009

Další autoři

Ondřej Hofmeister
Václav Králíček
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Adam Halíř

Spolupracovníci

Hipposdesign
Radim Babák
Ondřej Tobola

Kategorie

Kancelář

Projektil architekti

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

2 200 mil. Kč

Hodnocení poroty

Knihovna, pro kterou se vžila zkratka NTK, má jednu nápadnou vlastnost, a tou je flexibilita. Kubus na půdoryse zaobleného čtverce vypadá ze všech stran stejně, kolem celé budovy obíhá vnější plášť z vertikálních panelů šedozeleného technického skla. Poloprůsvitné panely vzbuzují dojem chvějivého pohybu a dodávají fasádě jemnou plasticitu. Zvenčí nic nenasvědčuje tomu, jaký je program budovy a jaké je její vnitřní uspořádání. Jedná se o zcela nový typ veřejné budovy, která není reprezentativní ani monumentální v tradičním smyslu slova, ale svou funkci plní v současné pluralitní společnosti velmi dobře. Knihovna se nachází na rozhraní kampusu technických vysokých škol a obytné zástavby a slouží nejen studentům a vědcům, ale i široké veřejnosti. Parter knihovny je jakýmsi „krytým náměstím“, zastřešeným pokračováním prostoru kampusu a města: je to volná plocha s obchody, kavárnou, galerií a pobočkou městské knihovny, sociální prostor otevřený všem. Společenskou a komunikativní roli knihovny podporují i umělecká díla a konceptuální intervence v interiéru. Ochoz centrálního atria působí jako komiksový pás plný sarkastických kreseb na společenská a politická témata. Dílo uznávaného rumunského umělce Dana Perjovschiho je současnou variantou historických nástěnných maleb, které ovšem nepotvrzuje žádnou ideologii, ale naopak zobrazuje hodnotová dilemata naší doby. Vtipné kresby nabízejí návštěvníkům vítané odlehčení, ale zároveň je vybízejí k lidské a společenské angažovanosti.

Projekt Národní technické knihovny v Dejvicích zvítězil v anonymní architektonicko urbanistické soutěži v roce 2000. Knihovna je navržena v obrysu oválného čtverce o vnějších rozměrech cca 75x75m. Objekt má šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží. 1.NP a 2.NP má charakter veřejný s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny, noční studovna) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol a knihovny. Vlastní provoz knihovny začíná na úrovni 2.NP. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny volné výběry fondů, studovny, učebny a administrativní zázemí knihovny. V podzemí je střed vyhrazen zázemí knihovny (sklady knih, technologie) a obvod podzemnímu parkovišti. NTK získala v roce 2010 Národní cenu architektury.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >