Přeskočit na obsah

Návrh nového Okresního archivu ve Frýdku-Místku

Ing. arch. Alois Nový

Návrh nového Okresního archivu ve Frýdku-Místku

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

1996

Kategorie

Náklady na realizaci

67 mil. Kč
Návrh byl determinován zadáním soutěže a kontextem místa stavby. Sousedství hřiště Střední průmyslové školy s vyšší hlukovou zátěží a zároveň bezprostřední vazba na přilehlý park a řeku Ostravici předurčily prostorový koncept budovy. Jednotlivé funkční celky byly zřetelně vyjádřeny hmotovou skladbou, přičemž prostory pro ukládání archiválií byly orientovány ke škole, pracoviště vyžadující duševní soustředění směřují k parku. Blízkost řeky měla vliv na vertikální uspořádání provozu, které se osvědčilo při záplavách v roce 1997. Architektonický výraz respektuje požadavek zadání uplatnit sklonitou střechu, záměrem bylo použít podloubí jako typický prvek místní historické zástavby. Inspirací pro formu objektu se staly středověké truhlice či relikviáře, chránící obsah mimořádného významu.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >