Přeskočit na obsah

Husův dům v Kostnici

Iveta Čermáková

Husův dům v Kostnici

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2014

Další autoři

Monika Cihlářová (Čermáková)
Dita Zdvihalová (Mrázková)

Kategorie

Pořadí návrhu v soutěži

2

Náklady na realizaci

4 mil. Kč
Nová expozice Husova domu v Kostnici provází návštěvníky životem a učením Jana Husa a poukazuje na jeho odkaz do dnešních dob. Expozice klade důraz na vyznění interiéru středověkého hrázděného domu, který je v co největší možné míře ponechán volný. Expozice je tematicky členěna do šesti oddílů prezentovaných v jednotlivých místnostech. Časová osa na stěnách vyzdvihuje důležitá data a mezníky v životě Jana Husa a je doplněna mobiliářovými prvky – Husovými kameny, ve kterých jsou umístěny obrazové ilustrace, exponáty a doplňující informace. Forma mobiliářového prvku – stylizovaný kámen – vychází z podoby pomníků Jana Husa, které bývají ztvárněny solitérními kameny. Expozice je v přízemí doplněna studijní/přednáškovou místností, která volně navazuje na vstupní prostor s novým recepčním pultem.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >