Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Architektonická studie rekonstrukce a možné dostavby objektu bývalých kasáren v Mladé Boleslavi

akad. arch. Vladimíra Axmannova

Architektonická studie rekonstrukce a možné dostavby objektu bývalých kasáren v Mladé Boleslavi

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2002

Kombinací novostavby (DS) a rekonstrukce (DPS) vznikl areál pro seniory poskytující různorodou péči a integrované prostředí v kontextu města. Koncepce řešení je dána hmotou původního objektu Žižkových kasáren souměrnou kolem podélné osy areálu. Hlavní 5ti podlažní hmota novostavby je situována šikmo k této ose, spojovací křídlo je 2 podlažní, část kuchyně přízemní a uzavírající hmota 2podlažní. Parter areálu sleduje vedení hlavních pěších směrů a průchodů a je členěn na klidovou zónu mezi křídly historického objektu s altánem přecházející v živé náměstíčko s navrženými obchůdky a vstupem do novostavby DS a intimní zahradu s altánem. Novostavba je řešena v kombinaci cihelného zdiva, monolitických stropů, sedlových střech s taškovou krytinou a ozeleněných teras a je rozdělena do několika funkčních celků. Na tvarosloví pohledového zdiva navazují výtvarné prvky s motivem kontinuity času.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Show all realizations >