Úvod Diskuse

Česká komora architektů

Česká Komora Architektů

Více o Komoře

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla jako subjekt veřejného práva zřízena zákonem č. 360 / 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Členství v České komoře architektů Vám umožňuje nejen samostatně projektovat a spolurozhodovat o podobě ČKA, ale i získávat čerstvé informace o dění v oboru, o jednání Komory s orgány státní správy, či přístup k aktuálním právním předpisům.

Pomůžeme vám

 • získat aktuální legislativu
 • s profesním vzděláváním
 • s profesním pojištěním
 • prezentovat svoje portfolio

Česká komora architektů nabízí rozsáhlý servis veřejné správě, nejvýznamnější místo v této nabídce zaujímá pomoc při vypisování soutěží o návrh s následným výběrovým řízením bez uveřejnění. Podle ČKA je to nejrozumnější způsob výběru zpracovatele územního plánu obce nebo města, nebo zpracovatele významné veřejné zakázky. ČKA dlouhodobě podporuje zodpovědnou starost o území i péči o stavební kulturu.

Pomůžeme vám

 • seznam autorizovaných architektů
 • seznam autorizovaných inspektorů
 • jak připravit soutěž
 • vnitřní řády ČKA a zákon

Česká komora architektů je profesní organizací, působící na základě zákona 360 / 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, vykonávající přenesenou působnost státní správy a tím i dohled nad výkonem profese z hlediska odbornosti a etiky. ČKA se tak významným způsobem podílí na ochraně spotřebitele – klienta, či zadavatele.

Najdete u nás

 • co je Komora
 • samospráva ČKA
 • Kancelář ČKA
 • Seznam architektů
 • Bulletin

Svět architektury

ČKA nabízí svým členům na webových stránkách prostor k prezentaci. Na stránce Svět architektury naleznete kromě projektů a realizací těch členů ČKA, kteří tuto možnost využili, i interaktivní mapu, která vám přinese další užitečné informace o architektuře a urbanismu.

Mapa staveb a projektů

Přihlášení

Máte-li již na webu ČKA zřízen svůj účet, můžete se přihlásit

Zapomněl/a jsem heslo