Co je architektonická soutěž?

K realizaci jakékoliv stavby potřebuje investor nejdříve ze všeho projekt. Tedy i projektanta, který jej provede všemi úskalími přípravy i stavbou samotnou. Nezáleží, zda hodlá postavit nový objekt, rekonstruovat stávající budovu či veřejné prostranství, zpracovat územní plán nebo uvažuje o zahradních a krajinářských úpravách.
Podle zákona o veřejných zakázkách lze projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhodnější je zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh (architektonická soutěž). Vítězi architektonické soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může investor bez problémů zadat zpracování všech fází projektu.
Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž neí zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.

Deklarace Evropské rady architektů (ACE) a Mezinárodní unie architektů (UIA) k architektonických soutěžím publikovaná v říjnu 2019.