Česká komora architektů pořádá školení porotců, na kterém seznámí zájemce o práci v porotách architektonických soutěží se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o veřejných zakázkách. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe.

Školení je pořádáno cca 1x za rok, v momentě registrace minimálně 25 zájemců. Zájemci se mohou průběžně hlásit Tereze Zemanové na e-mail: tereza.zemanova@cka.cz. Po naplněná požadované kapacity je vypsán termín a registrovaní účastníci obdrží pozvánku.