Česká komora architektů pořádá školení pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Školení je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory soutěží. Je zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek platného od 1. října 2016.

Školení je pořádáno v momentě registrace minimálně 15 zájemců. Zájemci se mohou průběžně hlásit Tereze Zemanové na e-mail: tereza.zemanova@cka.cz. Po naplněná požadované kapacity je vypsán termín a registrovaní účastníci obdrží pozvánku.