Česká komora architektů pořádá informační seminář pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Seminář je určen pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory soutěží. Je zaměřen na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek platného od 1. října 2016. Informační seminář je pořádán cca 1x za rok, v momentě registrace minimálně 15 zájemců. Zájemci se mohou průběžně hlásit Tereze Zemanové na e-mail: tereza.zemanova@cka.cz. Po naplněná požadované kapacity je vypsán termín a registrovaní účastníci obdrží pozvánku.

Program:

1.Úvodní informace 

2.Soutěže v kontextu nového ZZVZ

3.Regulérnost soutěže 

4. Atraktivita soutěže pro potenciální účastníky 

5. Cíl soutěže, její předmět a smysl

6. Zadavatel, porota a další orgány soutěže 

7. Podmínky účasti v soutěži

8. Soutěžní podmínky, soutěžní podklady a vysvětlení soutěžní dokumentace

9. Požadavky na soutěžní návrh

10. Průběh soutěže

11.Finanční aspekty soutěže

12.Řešení rozporů

13.Elektronizace

14. Diskuze

Přednášející: RNDr. Milan Svoboda, Mgr. Eva Faltusová

Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.

Platba za školení (!po potvrzení přijetí přihlášky a výzvě k úhradě poplatku!) předem převodem na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 4181210, do poznámky k platbě uveďte Vaše jméno a heslo "organizátoři soutěží“.