V pondělí 10. prosince 2018 pořádáme informační seminář pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Seminář je určen pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory školení. Bude zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek platného od 1. října 2016, včetně nově povinné elektronizace komunikace.

Termín konání: 10. prosince 2018

Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Čas konání: 15:00 - 18:00 hod.

Poplatek za školení: 500 Kč

 

Program:

1.Úvodní informace 

2.Soutěže v kontextu nového ZZVZ

3.Regulérnost soutěže 

4. Atraktivita soutěže pro potenciální účastníky 

5. Cíl soutěže, její předmět a smysl

6. Zadavatel, porota a další orgány soutěže 

7. Podmínky účasti v soutěži

8. Soutěžní podmínky, soutěžní podklady a vysvětlení soutěžní dokumentace

9. Požadavky na soutěžní návrh

10. Průběh soutěže

11.Finanční aspekty soutěže

12.Řešení rozporů

13.Elektronizace

14. Diskuze

Přednášející: RNDr. Milan Svoboda, Mgr. Eva Faltusová

Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.

Platba za školení (!po potvrzení přijetí přihlášky a výzvě k úhradě poplatku!) předem převodem na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 181210, do poznámky k platbě uveďte Vaše jméno a heslo "organizátoři soutěží“.