BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Plní roli komorového zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

Periodikum vychází zpravidla  4 × ročně v nákladu 5 000 ks (cca 3 800 ks dostávají členové ČKA, 700 ks míří do oblasti správy a samosprávy a zbytek výtisků je součástí promoakcí ČKA). Vzhledem ke své atraktivní podobě a zajímavému distribučnímu rozpětí Bulletin nabízí prostor i pro reklamu a inzerci.

Jste-li firmou, která zvažuje inzerci v našich tiskovinách (kromě Bulletinu vydáváme i Ročenku ČKA a katalog k Přehlídce diplomových prací) či partnerství s Komorou, kontaktovat nás můžete na e-mailu  nebo , tel. 273 167 486.

Ceník inzerce ke stažení zde.

Redakce:
PhDr. Markéta Pražanová, šéfredaktorka
Kancelář ČKA

Náklad: 5 000 ks (číslo 2 zvýšený náklad 6 000 ks)
Registrace: MK ČR E 11062
ISSN: 1804-2006

Od roku 2006 je tento odborný čtvrtletník vydáván na matné křídě s plnobarevným tiskem. Od roku 2013 (Bulletin 02/2013) vychází Bulletin v novém vizuálním stylu. Jeho tvůrcem je Jakub Straka, kterého ČKA vybrala na základě soutěže. Jakub Straka je mladý český grafik tvořící a žijící v Holandsku. Na jaře 2014 spolu se Štěpánem Malovcem, Petrem Knoblochem a Tomášem Brousilem obdržel prestižní ocenění Grafický designér v rámci výročních cen Czech Grand Design za vizuální styl Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Bulletin je zároveň možné na našich stránkách stáhnout i v PDF či prohlížet si jej on-line.

Struktura Bulletinu ČKA:

V rubrice AKTUALITY a SERVIS informace o profesních setkáních, oceněních, odborných seminářích, nově vydaných publikacích, aktuálních výstavách, atd.

Kapitola LEGISLATIVA přináší novinky o nových nebo připravovaných právních předpisech souvisejících s výkonem profese. 

Kapitola SOUTĚŽE uveřejňuje výsledky soutěží, a to včetně vybrané dokumentace, dále informace o soutěžích právě probíhajících i připravovaných, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Ústřední TÉMA je pak proměnlivé a reaguje na aktuální problematiku (např. rekapitulace soutěží koncem roku, vzdělávání, aktivismus a participace, městský architekt apod.). Je doplněno bohatým obrazovým materiálem.

Obsah Bulletinu ČKA připravuje ve spolupráci se šéfredaktorem redakční rada složená ze zástupců orgánů Komory a externistů – architektů i dalších odborníků z řad teorie a kritiky architektury.

Redakční rada:

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D

Ing. arch. David Hlouch

Ing. arch. Miroslav Holubec

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Ing. arch. Jan Kasl

Ing. arch. Petr Lešek

Ing. arch. Pavel Martinek