BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Spolu s Newsletterem ČKA plní roli zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

Periodikum vychází zpravidla  4 × ročně v nákladu 4 600 ks (cca 3 500 ks dostávají členové ČKA, 500 ks míří do oblasti správy a samosprávy a zbytek výtisků je součástí promoakcí ČKA). Vzhledem ke své atraktivní podobě a zajímavému distribučnímu rozpětí Bulletin nabízí prostor i pro reklamu a inzerci. Jste-li firmou, která zvažuje inzerci v našich tiskovinách (kromě Bulletinu vydáváme i Ročenku ČKA a katalog k Přehlídce diplomových prací) či partnerství s Komorou, kontaktovat nás můžete na e-mailu .

Redakce:
Mgr. Zuzana Hošková, šéfredaktorka
Mgr. Markéta Pražanová, editorka
Mgr. Tereza Zemanová, soutěže
Mgr. Iveta Königsmarková, produkce

Termíny vydání v roce 2016:

  • BULLETIN ČKA 1/2016 – datum vydání: 4. dubna
  • BULLETIN ČKA 2/2016 - datum vydání: 14. června
  • BULLETIN ČKA 3/2016 - datum vydáni: 5. září  
  • BULLETIN ČKA 4/2016 - datum vydání: 19. prosince

 

Náklad: 4 600 ks
Registrace: MK ČR E 11062
ISSN: 1804-2006

Další informace poskytne Zuzana Hošková, šéfredaktorka Bulletinu ČKA +420 273 167 485, zuzana.hoskova@cka.cc

                                   

Od roku 2006 je tento odborný čtvrtletník vydáván na matné křídě s plnobarevným tiskem. Od roku 2013 (Bulletin 02/2013) vychází Bulletin v novém vizuálním stylu. Jeho tvůrcem je Jakub Straka, kterého ČKA vybrala na základě soutěže. Jakub Straka je mladý český grafik tvořící a žijící v Holandsku. Na jaře 2014 spolu se Štěpánem Malovcem, Petrem Knoblochem a Tomášem Brousilem obdržel prestižní ocenění Grafický designér v rámci výročních cen Czech Grand Design za vizuální styl Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Bulletin je zároveň možné na našich stránkách stáhnout i v PDF či prohlížet si jej on-line.

Struktura Bulletinu ČKA:

V rubrice AKTUALITY a SERVIS informace o profesních setkáních, oceněních, odborných seminářích, nově vydaných publikacích, aktuálních výstavách, atd.

Kapitola LEGISLATIVA přináší novinky o nových nebo připravovaných právních předpisech souvisejících s výkonem profese. V rubrice OFICIÁLNÍ INFORMACE informujeme o hospodaření, činnosti orgánů Komory, činnosti pracovních skupin, stanoviscích a zprávách vydaných ČKA v uplynulém období. Zajímá-li vás, co se děje v zahraničí (zprávy z ACE, EFAP, atd.), pak nalistujte rubriku ZE SVĚTA.

Kapitola SOUTĚŽE uveřejňuje výsledky soutěží, a to včetně vybrané dokumentace, dále informace o soutěžích právě probíhajících i připravovaných, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Ústřední TÉMA je pak proměnlivé a reaguje na aktuální problematiku (např. rekapitulace soutěží koncem roku, vzdělávání, aktivismus a participace, městský architekt, Pražské stavební předpisy, apod.). Je doplněno bohatým obrazovým materiálem.

 

Obsah Bulletinu ČKA řídí ve spolupráci se šéfredaktorem (tiskovým mluvčím ČKA) pětičlenná redakční rada složená ze zástupců orgánů Komory (představenstvo a dozorčí rada) a externistů – odborníků z řad teorie a kritiky architektury.

 

Redakční rada:
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D
Ing. arch. Lucie Chytilová
doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Miroslav Holubec
Ing. arch. Ivan Plicka
Ing. arch. Marie Špačková